RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

Els illots de les Reserves es troben agrupats en dos conjunts, d’una banda el conjunt format per es Vedrà i es Vedranell i, de l’altra, el format pels illots de Ponent (sa Conillera, l’illa des Bosc, s’Espartar i ses Bledes: na Gorra, es Vaixell, na Bosc, els esculls d’en Ramon i na Plana). Hi conviuen diferents espècies d’aus marines, sargantanes i invertebrats endèmics, a més d’una flora de gran riquesa.

Es Vedrà i es Vedranell tenen una superfície de 79,31 hectàrees; i els illots de Ponent: 153,39 hectàrees.

Es troben localitzades a l’oest de l’illa d’Eivissa, al municipi de Sant Josep de sa Talaia.


TRÍPTIC RRNN – CATALÀ

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

La zona de cala d’Hort i dels illots de Ponent és una de les principals àrees naturals de l’illa d’Eivissa, la qual cosa va justificar que es declaràs com a ANEI mitjançant la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears.

El febrer de 2002 es declarà, mitjançant el Decret 24/2002, el Parc natural de cala d’Hort, cap Llentrisca i sa Talaia, i les Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.

Des de març de 2005, amb l’entrada en vigor de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), la delimitació de l’àmbit protegit comprèn les Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i dels illots de Ponent, i l’àmbit marí que els envolta. L’aprovació de la LECO també comportà l’inici del procediment per elaborar un nou PORN (Plà d’Ordenació dels Recursos Naturals) que no solament s’ha d’aplicar a l’àmbit marí i als illots sinó que també ha de protegir una franja de l’illa d’Eivissa

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

  • Respectau els diferents valors naturals que han determinat la protecció de l’espai. No agafeu plantes, animals ni elements arqueològics.
  • Evitau atracar-vos als illots, especialment durant l’època de cria de les aus (abril - juny), i recordau que no és permès de desembarcar-hi.
  • Per poder practicar la pesca submarina als voltants dels illots cal demanar permís a l’administració de les Reserves independentment de la resta d’autoritzacions obligatòries expedides per altres administracions. Com sol·licitar la autorització: AUTORITZACIÓ
  • Per col·laborar en la preservació del fons marí es recomana no fondejar sobre els alguers (praderies de Posidonia oceanica).
  • És permesa la recol·lecció de la fulla d’espart a s’Espartar però cal disposar d’una autorització expressa de l’administració de les Reserves, independentment de la resta d’autoritzacions expedides per altres administracions.

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

Les Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i dels illots de Ponent formen un espai natural marítimoterrestre protegit localitzat a l’oest de l’illa d’Eivissa, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia. Aquest espai està inclòs dins la Xarxa Natura 2000 i per tant compta amb les figures de protecció LIC (Lloc d’Importància Comunitària) i ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus), a més l’autonòmica ANEI (Area Natural d’Especial Interès).

Els illots es concentren en dues agrupacions, d’una banda, el conjunt format per es Vedrà i es Vedranell i, d’altra, els illots de Ponent, és a dir, sa Conillera, l’illa des Bosc, s’Espartar i ses Bledes: na Gorra, es Vaixell, na Bosc, els esculls d’en Ramon i na Plana. Tots ells representen autèntics tresors naturals on conviuen aus marines, sargantanes i invertebrats endèmics, a més d’una flora de gran riquesa.

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

Per a la informació i confirmació de les reserves per a visites marítimes podeu consultar:

Protocol pagament barques RRNN WEB

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

MAPA

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

Malgrat les condicions extremes dels illots moltes espècies vegetals hi sobreviuen. Es tracta de vegetals de gran valor ecològic les poblacions dels quals són molt vulnerables, per la qual cosa la seva protecció és totalment necessària.

Els principals endemismes botànics són: Silene hifacensis, Diplotaxis ibicensis, Teucrium cossonii subsp. punicum, Asperula paui, Limonium pseudoebusitanum, etc. També hi són presents espècies poc freqüents a les Pitiüses com el garballó (Chamaerops humilis) o la lletrera arbustiva (Euphorbia dendroides). A s’Espartar tenen especial importància les comunitats d’espart més extenses de les Pitiüses.

La flora submergida també és diversa i està representada principalment per praderies de fanerògames marines entre les quals és remarcable l’espècie endèmica de la Mediterrània, la Posidonia oceanica.

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

Els illots són un dels principals llocs de cria d’aus marines i rapinyaires com la gavina de bec vermell (Larus audouinii), la baldritja (Calonectris diomedea), el virot (Puffinus mauretanicus), el falcó marí (Falco eleonorae), el falcó pelegrí (Falco peregrinus) o el paio (Hydrobates pelagicus). Referent a aquesta darrera espècie, a l’illa de s’Espartar se’n localitza una de les colònies més importants de la Mediterrània occidental.

Els invertebrats també hi estan ben representats, amb especial rellevància dels mol·luscs, com els caragols del gènere Trochoidea, i els coleòpters.

La sargantana de les Pitiüses (Podarcis pityusensis), protegida per diferents normatives, presenta subespècies endèmiques als diferents illots que es diferencien en les mides i coloracions.

Els fons marins estan ben conservats i acullen una fauna rica i variada amb representants com les gorgònies (Gorgonia sp.), els dofins mulars (Tursiops truncatus) o peixos com els anfosos (Epinephelus sp.), entre d’altres.

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

El paisatge que conforma el conjunt dels illots és d’una gran bellesa i ens ofereix unes bones panoràmiques tant des de la mar com des de les properes costes d’Eivissa. En destaca especialment la silueta des Vedrà sobreeixint de la mar, que es consolida com una de les imatges més emblemàtiques de les Pitiüses. L’espectacular alçada d’aquest illot, amb 382 metres a es picatxo de Migjorn, així com la seva orografia escarpada fan que sigui una fita paisatgística única.

La resta d’illots tenen elements que augmenten el seu atractiu com ara la vegetació que els esquitxa i alguns penya-segats imponents com els de s’Espartar i sa Conillera.

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

Oficina de les Reserves naturals: C/ Canàries 31-35, Edifici CETIS, Torre 6, Planta 1 – 07800 Eivissa.
Tel. 971 17 76 88 Ext. 3

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

ARQUEOLOGIA

1- Una necròpolis de pirates a l'illa de sa Conillera.

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

GUIA DE RECURSOS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL (Centres educatius)

En aquesta guia podreu trobar les ACTIVITATS de les Reserves naturals dirigides als centres educatius d'Eivissa i Formentera. Podeu triar l'activitat o activitats més adients pel grup i omplenar el Full d'inscripció al mateix document.

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT

FAQ's

ACCÉS:

1- Necessito permís per navegar al voltant dels illots?
No, no cal cap permís per a navegar.

2- Puc desembarcar als illots?
No. No està permès desembarcar a cap dels illot sense autorització.


NAVEGACIÓ I FONDEIG:

3- On puc fondejar?
El fondeig en aigües de les Reserves és lliure, sempre i quan no es faci sobre Posidònia (prohibit pel BOIB – Decreto 25/2018 de 27 de julio, sobre la Posidonia).

4- Puc passar la nit fondejat?
Sí, sempre i quan ho facis atenent la normativa i condicions del punt anterior.
Us recomanem gaudir del silenci i tranquil·litat de passar una nit a un indret privilegiat; recordeu evitar fer sorolls! 

ACTIVITATS I INFORMACIÓ GENERAL:

5- Quines activitats d'esbarjo puc fer?
Es pot navegar, fondejar (mai sobre la Posidonia oceanica), nedar i bussejar. 

6- Per fer busseig o snorkel, necessito alguna autorització?
No, no cal autorització expressa. No us emporteu cap resta animal, vegetal o arqueològica!

7- Puc pescar?
La pesca recreativa des d’embarcació està permesa. 
La pesca submarina està regulada i és autoritzable.
No es permeten els concursos de pesca.

8- Què necessito per practicar la pesca submarina?
Has de tramitar una autorització anual (Espais Naturals Protegits-Com sol·licitar una autorització) i complir una sèrie de requisits, tal i com es determina al nostre protocol de pesca submarina: estar federat a Balears, tenir la llicència de pesca recreativa del Consell i pagar la taxa corresponent.
La vostra autorització recollirà tots els condicionants per a la pràctica de la pesca submarina a les Reserves, llegiu-la atentament.

9- Puc agafar bogamarins?
No. El marisqueig està prohibit a totes les aigües d’Eivissa i els illots.

10- Puc recollir espart a l’illa de s’Espartar?
L’activitat tradicional de la recollida d’espart és autoritzable.

11- Puc fer fotografies i filmacions a l'àmbit de les Reserves Naturals?
Si, sempre i quan siguin de caràcter particular. Les fotografies i filmacions amb finalitats publicitàries, comercials o d'investigació científica, precisen d’una autorització expresa. 
Sol·licitud d'autorització per realitzar reportatges fotogràfics i filmacions publicitàries als espais naturals protegits i finques públiques

Model de compliment de bones pràctiques per a la realització d'activitats als espais naturals protegits

12- Si vull fer una visita guiada, com ho he de sol·licitar?
Les activitats per públic general organitzades des de les Reserves es publiciten mensualment al Web www.balearsnatura.com o al nostre facebook www.facebook.com/RRNNVEDRA

Als mateixos llocs trobareu la resta d’informació d’aquest Espai Natural, seguiu-nos!

ESDEVENIMENTS

maig 2024
maig 18 2024

Aus en Ruta!

Espai Cultural Sa Punta des Molí
No event found!