MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

El torrent de Pareis és una de les meravelles naturals de Mallorca, tal vegada la més espectacular. El torrent s’origina a la confluència dels torrents des Gorg Blau i de Lluc en una zona coneguda com s’Entreforc, a 150 m d’alçada, i segueix el seu camí cap a la mar, al llarg d’uns 3.300 m, entre parets de fins a 200 m d’alt. La davallada, en sentit sud-est nord-oest, té un pendent mitjà del 5,14 % fins desembocar a sa Calobra.

L’estructura del torrent és el resultat de l’acció abrasiva de l’aigua torrencial sobre la roca calcària i dels processos de dissolució de la roca per l’acció de l’aigua de la pluja que dóna lloc al modelat càrstic, origen de la formació de coves, avencs, camps de lapiaz, dolines, etc. En el cas del torrent de Pareis, aquests agents han actuat a favor d’una gran fractura d’origen tectònic, amb un resultat espectacular.

El torrent des Gorg Blau neix als Tossals Verds i l’any 1972 se’n modificà el traçat a causa de la construcció de l’embassament des Gorg Blau. La conca del torrent fa uns 14 km² i un desnivell de 627 m. En el tram final presenta una accentuada engorjada on l’altura de les parets i l’estretor del fons impedeixen que hi arribi la llum. Això, juntament amb la humitat elevada, fa que sigui un lloc extraordinari i únic conegut amb el descriptiu nom de sa Fosca.

El torrent de Lluc passa per la vall del mateix nom i més endavant pel clot d’Albarca. Té una conca de 28 km² i un desnivell de 500 m.

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

S’han de comunicar prèviament les activitats següents:

 • El desenvolupament de projectes d’investigació.
 • Les activitats esportives i de lleure quan el nombre de participants sigui superior a 20 i inferior a 40.

S’han d’autoritzar les activitats següents:

 • Les activitats esportives i de lleure quan el nombre de participants sigui igual o superior a 40.
 • L’equipament amb nous ancoratges dels torrents on es practica el descens.
 • L’obertura de noves vies d’escalada.
 • La caça major i menor.
 • La crema controlada de càrritx i socarrades.

No s’hi poden fer les activitats i els aprofitaments que
siguin incompatibles amb la conservació, i en especial:

 • L’extracció i la recol·lecció d’àrids o de qualsevol altre material geològic.
 • L’obertura de noves pistes, vies o camins.
 • La caça major i menor en els curs dels torrents, a l’àrea de la desembocadura i a les vies i als camins d’ús públic.
 • Tot allò que pugui alterar els sistemes aquàtics.
 • L’acampada fora dels llocs autoritzats expressament.
 • La instal·lació de senyals, cartells, tanques publicitàries i altres elements similars diferents dels que prevegi l’òrgan de gestió competent.

Per comunicar aquestes activitats o demanar-ne autorització, us podeu adreçar a l'Oficina de Gestió del Paratge natural. C/ del Rector Joan Mir, s/n (instal·lacions del camp de futbol) Valldemossa. Tel. 971 61 2876

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

El Govern de les Illes Balears va protegir el torrent de Pareis mitjançant el Decret 53/2003, de 16 de maig, de declaració del Monument natural dels torrents de Pareis, des Gorg Blau i de Lluc (BOIB núm. 79, de 5 de juny de 2003).

Posteriorment, tot l’àmbit territorial del Monument va quedar inclòs dins el Paratge natural de la Serra de Tramuntana, per acord del Consell de Govern de 16 de març de 2007 (BOIB núm. 54 Ext. d’11 d'abril de 2007). El torrent és, a més, una Àrea natural d’especial interès (ANEI) per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears, i està inclòs en la Xarxa Natura 2000 com a Lloc d’importància comunitària (LIC) i Zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA).

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

El torrent de Pareis està situat a la Serra de Tramuntana, al terme municipal d’Escorca.

S'hi accedeix per la carretera Ma-2141 que arriba fins a Sa Calobra.

MAPA

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

En alguns punts del torrent, especialment inaccessibles, sobreviu una petita població de ferrerets (Alytes muletensis), un amfibi exclusiu de Mallorca i en perill d’extinció que està protegit per la llei. També s’hi troben uns petits invertebrats endèmics, com ara el caragol de serp (Iberellus balearicus) o l’escarabat de sang (Timarcha balearica).

Entre les aus, hi destaca per la seva abundància el colom salvatge (Columbia livia), la pàssera (Monticola solitarius) i el cabot de roca (Ptyonoprogne rupestris). Pel que fa als mamífers, destaquen la salvatgina, el ratolí de rostoll (Apodemus sylvaticus), la cabra orada (Capra hircus) i diverses espècies de ratapinyades.

En el torrent es troben més de 300 espècies de les quals un 10% són endemismes baleàrics. Alguns d’aquests endemismes que es poden observar són la didalera (Digitalis minor), l’herba pudenta (Pastinaca lucida), la viola roquera (Viola jaubertiana), l’esperó baleàric (Delphinium pictum) o la fonollassa borda (Pimpinella bicknellii).

A la desembocadura del torrent podem trobar abundants plantes d’alís (Vitex agnus castus). També cal destacar la presència d’algunes plantes de distribució molt reduïda a Mallorca i que troben al torrent un ambient favorable, com és el cas de l’arbre de visc (Ilex aquifolium), el llorer (Laurus nobilis) o el rotaboc (Acer opalus subsp. granatense). Un altre aspecte florístic ressenyable és la presència de gairebé totes les espècies de falgueres conegudes a l’illa.

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

     
 • Torrent de Pareis

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

Torrent de Pareis

Dificultad:Alta
Duración:5 h
Recomendaciones:Bon estat físic i anar acompanyats d’una persona experimentada que conegui el torrent
Temática:Paissatgística

Color:   

Es tracta d’una excursió de dificultat molt alta, sobretot en alguns passos. Anualment es repeteixen els rescats de persones que s’aventuren a fer el recorregut sense la preparació i els coneixements per fer-lo amb garanties. Malauradament aquestes imprudències solen acabar en complicats rescats que en ocasions han suposat la pèrdua d’algunes vides humanes. Per dur a terme l’excursió amb seguretat és important gaudir d’un bon estat físic i anar acompanyats d’una persona experimentada que conegui el torrent, per tal d’evitar accidents. No s’ha de fer mai tot sol. Si coneixeu el torrent i estau en bona forma, recordau que a l’estiu les temperatures altes fan aconsellable començar la ruta tan prest com sigui possible i anar provists de molta d’aigua, atès el risc d’insolació. A l’hivern, la dificultat del recorregut augmenta, ja que l’aigua que queda als gorgs la converteix en una ruta molt arriscada que obliga a dur equipament tècnic (vestits de neoprè, calçat adequat, etc.). El recorregut s’inicia a les cases d’Escorca, al punt quilomètric 25,2 de la carretera Ma-10 d’Andratx a Pollença. Des d’aquí baixant per un camí fins al torrent, s’arriba a s’Entreforc. Seguint el curs del torrent, cercant els passos més fàcils per tal d’evitar les relliscades, tardarem al voltant de 5 hores en arribar a sa Calobra. Tampoc no és recomanable fer el recorregut des de sa Calobra si no coneixeu molt bé el torrent, ja que en alguns punts és molt fàcil perdre’s.

ESDEVENIMENTS

No event found!