PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

El Parc Natural de Sa Dragonera està format pels illots des Pantaleu i sa Mitjana i per l’illa de sa Dragonera. La superfície del Parc és de 274 ha terrestres i està declarat tot ell, juntament amb una important superfície marina, Lloc d’importància comunitària (LIC) i Zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i per tant, forma part de la Xarxa Natura 2000.

Sa Dragonera, situada al sud-oest de Mallorca, està separada d’aquesta per un petit freu d’uns 800 m d’amplada i una fondària màxima d’uns 15 m.

El camí cap a la conservació de l’espai no va ser fàcil, i en bona part la seva protecció es deu a la forta pressió popular en contra de l’intent d’urbanització de l’illa els anys 70. És per això que sa Dragonera és un dels símbols del conservacionisme balear. L’any 1987 el Consell de Mallorca va adquirir l’illa, que fou declarada Àrea natural d’especial interès (ANEI). Finalment, l’any 1995 es convertí en Parc natural.


PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

El parc està obert tots els dies de l’any, inclosos diumenges i festius, tret dels dies de mal temps en què el personal del parc no pot passar a l’illa a obrir les barreres d’accés.

Quin és l’horari de visita del parc?

Horari del Centre d'informació:   

 • De 10:00 a 16:30 h (de l’1 de maig al 30 d’octubre)
 • De 10:00 a 14:30 h (1 de novembre al 30 d'abril)

L’horari de visita al parc és:

 • De 10:00 a 16:30 h (de l’1 de maig al 30 d’octubre de dilluns a divendres).
 • De 10:00 a 18:00 h (de l’1 de maig al 30 d’octubre caps de setmana i festius).
 • De 10:00 a 14:30 h (1 de novembre al 30 d'abril).

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

 • Circulau només pels camins.
 • No es permet recollir cap tipus de material, viu o inert.
 • Està prohibit encendre foc.
 • Els animals domèstics no poden entrar al Parc.
 • Evitau fer renous, respectau el silenci.
 • No es poden practicar activitats esportives distintes de l’excursionisme.
 • Enduis-vos les vostres deixalles.
 • No es permet alimentar les sargantanes ni cap altra fauna
 • No es permet l’acampada.
 • La pesca des de la costa i la recol·lecció d’organismes marins estan prohibides.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

Els visitants poden arribar a l’illa amb barca pròpia o mitjançant les diferents empreses que realitzen el transport des de Port d’Andratx i Sant Elm. L’accés al Parc és pel mollet d’es Lledó.

Consulteu el web del Consell de Mallorca:

MAPA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

Les dimensions de l’illa, la seva aridesa, el seu relleu i la influència marina fan que sa Dragonera disposi d’una riquesa natural excepcional.

A sa Dragonera s’han identificat 361 espècies de plantes en total, de les quals 18 són endemismes de distribució balear. La comunitat vegetal més extensa al Parc és la garriga d’ullastre (Olea europaea sylvestris) amb l’olivella (Cneorum tricoccon). Menys esteses però amb una diversitat florística alta hi ha les comunitats litorals, de penyal o les d’encletxes i parets, afavorides pel caràcter abrupte de l’illa.

La fauna del Parc és un dels altres aspectes més interessants de l’espai. D’entre la fauna destaca la població de sargantanes de sa Dragonera, una subespècie endèmica (Podarcis lilfordi giglioli) que no es pot trobar enlloc més del món, així com el caragol de serp (Iberellus balearicus), endèmic de les Balears.

La relació d’aus marines catalogades del Parc és extensa, entre les quals cal fer esment de la gavina roja (Larus audouinii) i el virot petit (Puffinus mauretanicus), uns dels pocs ocells endèmics de les Illes Balears. Entre els rapinyaires, a sa Dragonera trobam la població més nombrosa de falcó marí (Falco eleonorae) de l’arxipèlag.

Pel que fa als mamífers, les ratapinyades són l’únic grup de presència natural al Parc. S’hi han detectat almenys 5 espècies, algunes d’elles migrants. La resta de mamífers presents (rates, conills i ratolins) han estat introduïts i la seva presència es considera perjudicial per a la flora i la fauna autòctones.

Les aigües i els fons marins estan inclosos a la zona marina d’influència, que conté una mostra representativa i ben conservada dels ecosistemes submarins de la Mediterrània occidental. Destaquen per la seva diversitat les praderies de Posidonia oceanica, refugi de moltes espècies marines, i les comunitats coral·lígenes

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

A sa Dragonera s’han identificat 361 espècies de plantes en total, de les quals 18 són endemismes de distribució balear. La comunitat vegetal més extensa al Parc és la garriga d’ullastre (Olea europaea sylvestris) amb l’olivella (Cneorum tricoccon). Menys esteses però amb una diversitat florística alta hi ha les comunitats litorals, de penyal o a les encletxes i parets, afavorides pel caràcter abrupte de l’illa.

Igual que tota la Serra, l’illot té un vessant nord de penya segats i pendents pronunciats, molt exposat als temporals marins, relativament més protegit dels raigs solars i amb sòls molt poc desenvolupats. En aquest entorn s’hi desenvolupen comunitats adaptades a altes salinitats i a substrats rocosos. Destaquen les dels gènere limònium amb una gran presència d’endemismes i líquens com l’orxella, molt valorat en el passat per a l’extracció d’un pigment porpra.

El vessant Sud de pendents més suaus, permet en les seves valls el desenvolupament de pinars i garrigues d’ullastrar. A les cales, que es configuren a les desembocadures dels torrents, hi trobam comunitats de tamarells.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

Les aigües i els fons marins estan inclosos a la zona marina d’influència, que conté una mostra representativa i ben conservada dels ecosistemes submarins de la Mediterrània occidental. Destaquen per la seva diversitat les praderies de Posidonia oceanica, refugi de moltes espècies marines, i les comunitats coral·lígenes.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

La fauna del Parc és un dels altres aspectes més interessants de l’espai. D’entre la fauna destaca la població de sargantanes de sa Dragonera, una subespècie endèmica (Podarcis lilfordi giglioli) que no es pot trobar enlloc més del món, i de fet juntament amb el ferreret, és l’únic vertebrat terrestre no introduït per l’home que viu ara mateix a les Balears, així com el caragol de serp (Iberellus balearicus), endèmic de les Balears. Però el major nombre d’endemismes es dóna entre invertebrats no alats, alguns d’ells exclusius de l’illot com els crustacis que viuen a les llacunes de la cova des Moro.

La sargantana de dragonera és fruit de les glaciacions de la darrera era geològica, coneguda com a Quaternari. Aquestes van provocar successives pujades i davallades del nivell del mar que han unit i aïllat els illots que envolten les Illes majors,i a aquestes mateixes entre sí per parells (Mallorca i Menorca per un costat, i Eivissa i Formentera per l’altre). Això ha possibilitat que la mateixa espècie de sargantana en trobar-se aïllada, encara que fos per escassos centenars de metres de mar, acabàs evolucionant de manera diferenciada a cada illot fins esdevenir una nova subespècie, que en el nostre cas és la Podarcis lilfordi giglioli. L’arribada de l’home, ara fa uns 5000 anys, i de la fauna introduïda per aquest ha exterminat la sargantana balear a les illes majors, fent encara més transcendent la necessitat de conservació en els illots.

La relació d’aus marines catalogades del Parc és extensa, entre les quals cal fer esment de la gavina roja (Larus audouinii), la noneta (Hydrobates pelagicus) i el virot petit o baldritja (Puffinus mauretanicus) un dels pocs ocells endèmics de les Illes Balears i el virot gros (Calonectris diomedea). Entre els rapinyaires, a sa Dragonera trobam la població més nombrosa de falcó marí (Falco eleonorae) de l’arxipèlag, especialment a la tardor, entre d’altres rapinyaires trobam com el xoriguer, el falcó pelegrí, l’esparver o l’òliba. Aquestes conviuen amb altres aus marines més comuns com el corb marí i les gavines corsa i vulgar.

Finalment destacaríem la presència d'ocells migratoris durant els seus vols prenupcial i post-nupcial de primavera i tardor respectivament.

Pel que fa als mamífers, les ratapinyades són l’únic grup de presència natural al Parc. S’hi han detectat almenys 5 espècies, algunes d’elles migrant. La resta de mamífers presents (rates, conills i ratolins) han estat introduïts i la seva presència es considera perjudicial per a la flora i la fauna autòctones, tanmateix de fet pràcticament estan absents del parc gràcies a varies campanyes de eradicació.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

L’illa de sa Dragonera ha esdevingut punt de contacte i enclau provisional de les diferents civilitzacions mediterrànies que ens han visitat. Ha estat escenari dels episodis històrics més rellevants, cau de pirates i corsaris i refugi de contrabandistes.

Pel seu freu i han navegat les naus de Jaume I i els primers vapors que connectaven Palma amb Barcelona.

Nombroses edificacions i topònims d’èpoques ben diverses en donen testimoni: sa cova des moro, sa talaia de Llebeig, el far de na Pòpia, el puig dels orxellers...

Les dimensions de l’illa, la seva aridesa, amb un dels climes més àrids de Mallorca, per davall dels 400 mm de pluja l’any, el seu relleu i la influència marina fan que sa Dragonera disposi d’una riquesa natural excepcional.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

AL PARC

-Centre de recepció es Lledó, illa de sa Dragonera.

 • De 10:00 a 16:30 h (1 de V al 30 del X) 
 • De 10:00 a 14:30 h (1 del XI al 30 del IV) 

-Exposició del Far de Tramuntana "En els camins de la mar"

-Zona d'ombra amb 6 taules per menjar.

FORA DEL PARC

-Oficina d’informació mediambiental i municipal a Sant Elm, Andratx. Oberta de maig a octubre)
Avinguda Jaume I, 18. Telèfon 971 239205.

-Oficina del Parc del Consell de Mallorca:
C/ General Riera, 111, 07010 Palma. Telèfon 971 173700, Fax 971 173732. Horari: de 8 a 15 h. www.conselldemallorca.net

-IBANAT (CAIB):
C/ Gremi de Corredors, 10-1er. Polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma. Telèfon 971 177639. Horari: de 8 a 15 h.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

     
 • Itinerari de na Miranda
 •    
 • Itinerari del far des Llebeig
 •    
 • Itinerari del far de Tramuntana
 •    
 • Itinerari del far Vell

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

Itinerari de na Miranda

Dificultad:Baixa
Duración:30 min

Color:   

És un itinerari molt curt, adequat per als dies més calorosos de l’estiu. Devora el mirador hi ha un pinaret amb taules i bancs. És el lloc ideal per dinar a l’ombra. El camí travessa la zona més humanitzada de sa Dragonera, però també la més diversa.

Etapas

Per arribar a sa Dragonera, podem partir de Sant Elm o del Port d’Andratx. La travessia més curta és la primera i per això les barques ofereixen un horari més flexible, amb més sortides. Els catamarans del Port, per contra, són més grossos i ofereixen una perspectiva gairebé completa de la costa d’Andratx. Un cop que hem arribat al mollet des Lledó, podem pujar a parlar amb el personal del Parc, que ens informarà de tot el que necessitam saber per aprofitar millor la jornada. L’accés a la cala és immediat i si volem fer un bany només cal davallar uns escalons i capbussar-nos a l’aigua. Cal anar amb compte amb els grumers, ja que hi ha temporades en què es concentren dins el port. La cala és petita, de còdols, ombrejada per tamarells. Hi desemboca el torrentó de sa Cova, amb unes quantes marjades. Les mates s’hi han fet bones i assoleixen l’alçada d’un arbre. Els còdols garanteixen una aigua transparent, neta. Les roques que configuren la cala són conglomerats del miocè, que estan formats per la unió de pedres de diferents mides encastades en una matriu calcària. Com ja s’ha dit, les aigües i els fons marins que envolten sa Dragonera contenen una mostra representativa i ben conservada dels ecosistemes submarins de la Mediterrània occidental. Una breu bussejada ens permetrà veure una gran varietat d’animals marins: des de les pagellides i els crancs de roca fins a diferents peixos de litoral, com tutes, donzelles, fadrins, vaques, tords, sards, variades, salpes, etc. No convé deixar passar l’oportunitat de conèixer-los.
Des de les cases veim, a l’altra banda de la cala, la torre des Colomer. Ens hi hem de dirigir prenent el primer camí cap a la dreta. Passam uns antics galliners, un pinaret i, després d’uns revolts, entram dins es Tancat de tramuntana, que conserva unes marjades de sementers i d’oliveres. Avui aquests conreus es mantenen com a testimoni dels usos agrícoles d’un temps. També proveeixen d’olivó i de gra diverses espècies d’ocells. A la part darrere l’olivar veim el portitxol des Lledó, obert cap a llebeig, amb les barques atracades al moll. El camí fa un darrer gir que ens condueix a na Miranda. A l’esquerra hi ha un pinaret amb unes taules. Des del mirador veim la punta des Calafats i, just devora, els esculls disposats en fila, dentats. Cap a la dreta es distingeix l’Illa Mitjana, que gairebé sembla afegida a la costa de Sant Elm. Si ens giram cap a ponent, tenim una magnífica perspectiva de na Pòpia, amb el cim serrat per la banda de tramuntana i el far Vell encastat a la part més alta. Na Miranda fa honor al seu nom, que evoca la bellesa del paisatge. El camí segueix entre pinars i marjades d’oliveres. Passa per davant es Colomer, que sembla un decorat d’opereta, amb la seva torre merletada, el portal rodó i el finestró amb una plataforma perquè els coloms prenguin el vol. Finalment, el camí s’uneix a la pista principal del far, just abans del collet de tramuntana. Si seguim tot dret arribarem al far i si tombam cap a l’esquerra davallarem una altra vegada al port.
De tornada, si miram cap a l’esquerra, veim el camí que hem fet quan pujàvem: les marjades, l’olivar, els sementers i es Colomer, que guaita des del pinaret. Tot plegat retallat sobre la mar del freu i la costa de Mallorca. Avançam cap a llebeig mirant de cara na Pòpia. Aquest puig de 352 metres d’alçada és el punt més alt de l’illa. La seva forma esbiaixada cap al nord segueix el mateix patró que la Serra de Tramuntana de Mallorca. Són relleus que es formaren com a conseqüència de forts plegaments que tingueren lloc durant el miocè inferior i mitjà. Com a conseqüència d’una compressió en direcció nord-oest, les roques del sòcol primitiu s’elevaren i s’encavalcaren les unes sobre les altres de manera que configuraren el relleu actual. Na Pòpia és un nom rescatat de l’oblit que avui és conegut pels visitants habituals de sa Dragonera. El seu origen és incert. Una hipòtesi és que deriva de popa. No la part posterior d’un buc, ni la part musculosa, blana, d’un cos, sinó el significat concret de ‘pit de dona o d’animal femella’ que trobam en el Diccionari Català Valencià Balear. Els lingüistes assenyalen que la imatge d’un pit no és estranya en la toponímia; l’acusada prominència cònica del cim fa pensar en la pertinència d’aquesta explicació. Na Pòpia també es coneix com el puig del Far Vell o el cingle de na Guinavera, que podria derivar de gavina, fent al·lusió a les nombroses colònies de gavines que hi habiten.
Les gavines i les sargantanes són els animals més conspicus de l’illa. La seva presència al voltant nostre arriba a ser, durant l’estiu, permanent. Cada racó de l’illa té una sargantana i una gavina disposades a fer-nos companyia, a compartir una estona amb nosaltres. El fresseig dels rèptils, com un eco de les nostres petjades, i l’escainar de les gavines —amb el xerricar de les cigales— componen la música singular dels camins de sa Dragonera. Les aus són un dels grups més interessants de sa Dragonera. Són importants les poblacions d’aus marines nidificants com el virot (Calonectris diomedea), el corb marí (Phalacrocorax aristotelis) i la gavina roja (Larus audouinii); les espècies de rapinyaires com el falcó marí (Falco eleonorae), i les aus migratòries que usen l‘illa com a lloc per alimentar-se i reposar. En canvi, la gavina vulgar és objecte de control demogràfic ja que les seves elevades poblacions poden afectar negativament la resta d’aus de l’illa. La sargantana (Podarcis lilfordi subsp. giglioli) és una subespècie exclusiva de sa Dragonera i, per això, és molt important conservar-la. Les sargantanes abans poblaven totes les illes Balears, però amb l’arribada de l’home i altres depredadors s’esvaïren i quedaren confinades a les illes petites i als illots.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

Itinerari del far des Llebeig

Dificultad:Mitja
Distancia:4532 m
Duración:3 h
Recomendaciones:S’hi pot entrar demanant la clau abans de partir al personal del centre de recepció des Lledó

Color:   

És el recorregut més llarg, però possiblement és més lleuger que la pujada al far Vell. Permet desviar-se cap a la torre des Llebeig. i des d'aquest punt, agafar el camí que baixa a la cala. La torre és l'element arquitectònic mès antic de l'illa. Va ser constrüida a finals del segle XVI.

Etapas

Sortint cap a llebeig deixam enrere les cases del centre de recepció i, a la dreta, un altre habitatge que serveix per acollir els treballadors del Parc. El camí puja lleugerament i tot d’una tenim una perspectiva que ens permet comprovar les dimensions reduïdíssimes del portitxol des Lledó. En arribar al torrentó des Garrots hi ha uns redols de pinar. A la vorera del camí podem observar la rapa de frare, la rapa blava i la ceba marina. Aquest torrent desemboca a la Cala de s’Art. Antigament en aquest punt es pescava amb l’artet, un ormeig de ròssec per capturar gerret que era estirat pels mariners des de terra. El camí voreja la costa sud de l’illa i a la nostra esquena sentim la presència propera de l’illa de Mallorca. De tant en tant, algun vell pi s’alça a la vorera del camí i ens permet reprendre l’alè. Els ullastres i les lletreres, juntament amb les olivelles i els aladerns, dominen el paisatge. A la primavera, ens crida l’atenció la lletrera arbòria, perquè forma unes mates arrodonides molt vistoses, de color groc. A mesura que avança l’any, les fulles agafen tons vermellosos fins que cauen al ple de l’estiu per fer front a la sequera. Passam un abeurador construït arran del camí que recull l’aigua d’unes roques llises. Tot l’enginy era poc per preservar una mica d’humitat. Més endavant, a la part baixa del torrent de Cala Cucó, hi veim un aljub celat del segle XIX, una altra construcció, aquesta de més entitat, que servava l’aigua d’escorrentia i abeurava el ramat dispers per la garriga.
Una desviació cap a la dreta ens permet veure, situats a pocs metres, un forn de calç i una sitja que encara es troben relativament ben conservats. El forn de calç data del segle XVIII. Va ser construït per abastir de calç les contínues reparacions que necessitaven les dues torres de l’illa, ja que el pas del temps i els atacs dels pirates en provocaven la degradació. Posteriorment, durant els segles XIX i XX, fou utilitzat en la construcció dels dos fars. La seva ubicació, al comellar de Cala Cucó, es deu al fet que hi trobam la zona de bosc més gran de tota l’illa; els pins del comellar proveïen de llenya per fer calç. El forn gairebé es pot veure des del camí del far des Llebeig, encara que es troba una mica tapat per la vegetació. La seva olla té un diàmetre d’uns 6 metres. Just al seu costat es construí la barraca dels calciners. Des d’aquí es veu Cala Cucó, l’única cala de l’illa formada per còdols i arena. Al llarg del camí, trobarem més torrenteres; el torrent de Cala en Begur, el torrent de ses Fontanelles i el torrent de la Cala des Llebeig. Entre el primer i el segon, el camí travessa una zona d’afloraments geològics del miocè, com els que hi ha a la zona des Lledó i na Miranda. Es tracta de conglomerats en els quals es poden apreciar còdols de diferents mides, procedents d’una antiga erosió fluvial, que es troben incrustats en una matriu calcària. Tot seguit arribam a un punt amb una bona panoràmica sobre el far i la torre des Llebeig. El camí s’acosta al penyal i gira cap a ponent, seguint la vessant sud del puig des Aucellers. A la toponímia recollida per Mascaró Passarius hi figura el puig amb aquest nom, que, segons Rosselló Vaquer, prové del més antic puig des Orxellers, ja que aquesta activitat, la recollida d’orxella, va ser-hi habitual. L’orxella és un colorant natural carmí, púrpura o violeta que es treu a partir de diversos líquens, principalment del gènere Roccella, que creixen als roquissars de muntanya. El colorant s’extreia amb amoníac i es comercialitzava en gerres com a pasta d’orxella. A l’edat mitjana s’emprava per tenyir draps preciosos.
La torre ha estat restaurada recentment i es pot visitar. Des de la torre des Llebeig hi ha un caminet que baixa a la cala del mateix nom. Una de les primeres referències conegudes sobre la utilitat de sa Dragonera com a talaia de vigilància la trobam a la crònica de la conquesta de Mallorca de Pere Marsili (1314), en què diu que «aquesta roca no és totalment inútil, puix la mà de Déu la posà enmig de la mar per servir de talaia». En un text de l’any 1342 es diu que és costum antic destinar homes (els anomenats dragoners) a l’illot per vigilar els perills de la mar i avisarne. Però la primera notícia de la construcció d’una torre de defensa a sa Dragonera és de 1550. Es tria el punt més alt de l’illa, el mateix en el qual, tres segles més tard, l’any 1851, s’aixeca el far de na Pòpia. L’any 1585 s’hi construeix una segona torre, la des Llebeig, que és l’única que es conserva en l’actualitat. Està situada al cap des Llebeig sobre uns penya-segats de 60 metres d’alçada. La seva finalitat era la d’impedir l’entrada de vaixells a la Cala des Llebeig, la qual no era visible des de la torre de na Pòpia, per aquest motiu no formava part del sistema de senyals. Presenta una planta circular i la cambra interior està coberta per una volta, també té un terrat envoltat per una pareteta feta de mescla i pedra. Vora la torre es poden observar les restes d’un sistema de recollida d’aigües pluvials amb un aljub. Vora aquest aljub es veuen encara les restes de quatre alfàbies enterrades que també servien per guardar aigua de pluja i que ja foren citades l’any 1658 quan els pirates les destruïren. El 1749 foren substituïdes per unes altres de noves.
Al final del camí, hi ha el far des Llebeig, molt a prop de l’antiga torre de vigilància, a una alçada de 121 metres sobre el nivell de la mar. El far, il·luminat per la llum suau del ponent, és una mola gris com els penyals sobre els quals s’alça. La petita esplanada que l’envolta és una plaça buida que convida a passejar-hi. És un escenari inclassificable; un poc separat per la cala des Llebeig, el promontori del far sembla una illa en una altra illa. Va ser projectat per Eusebi Estada i entrà en funcionament l’any 1910 en substitució del far de na Pòpia. La instal·lació lluminosa era de vapor de petroli a pressió i el llum tenia l’aparença de tres llampades blanques equidistants separades cinc segons. L’any 1971, la necessitat de retirar el personal dels illots motivà la substitució completa de l’aparell, que passà a ser d’acetilè, amb canviador automàtic de camisetes i vàlvula solar. L’aparença passà a ser de llampades blanques cada set segons i mig. Actualment, disposa d’una instal·lació fotovoltaica de 12 volts, amb plaques solars a la coberta de l’edifici. L’abast del llum és de 20 milles.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

Itinerari del far de Tramuntana

Dificultad:Baixa
Distancia:1758 m
Duración:1 h
Recomendaciones:Hem de pensar a sol·licitar la clau de l’edifici del far de Tramuntana si volem veure l’exposició i l’habitatge dels farers

Color:   

És un itinerari bo per passar un dia d'hivern o, també, per als més calorosos d'estiu, quan no podem prescindir d'un bany a la caleta. Hem de pensar a solicitar la clau de l'edifici del far de Tramuntana si volem veure l'exposició i l'habitatge dels farers.

Etapas

Es Lledó és sempre punt d’arribada i punt de partida; el port natural on posam el primer peu sobre l’illa. Tot d’una topam les cases, ben damunt la cala, amb el centre d’interpretació. Just després, l’entreforc de camins. El de tramuntana, cap a la dreta, és un passeig relativament suau, amb pinars que ombregen alguns trams del camí i el mirador al cap dellà, amb una vista inèdita sobre el cornaló de ponent de la serra mallorquina. Entorn de les cases, les plantes de jardí es barregen amb la vegetació natural de l’illa. Tot i que s’eliminen, hi ha 46 espècies introduïdes en temps recents. També s’hi congreguen, entorn de les cases, les sargantanes, sempre a punt per espipellar unes miques de pa. A cap altre lloc de les Balears se’ns acosten amb tanta facilitat.Els biòlegs han estudiat les sargantanes amb molta paciència. Treballs recents demostren que la llepolia d’aquests rèptils pels nèctars de determinades flors en provoca la pol·linització. La caleta des Lledó té una llarga història. Un túmul talaiòtic s’aixecava on ara hi ha les cases. I als seus volants, entre els olivars, un centenar de tombes d’època romana foren destruïdes per rompre la terra per sembrar. Un poc més cap a l’interior, la cova de sa Font s’endinsa una vintena de metres fins a una bassa usada d’antic per abastir l’illa d’aigua bona. Vora la llacuna, s’hi trobaren bocins de gerres, anses, tests de tota època i un llumet islàmic que és una joia arqueològica arribada de la Mediterrània oriental.
Per començar, ens acull l’ombra reconfortant d’un pinaret amb aromes de romaní i de frígola (a l’estiu), amb la floració espigada del xiprell (a la tardor) o la més breu i trencadissa de les estepes (a la primavera). Gairebé tot l’any, hi veim el verd tendre de l’albada o el cendra clapat de groc de la sempreviva. Més amunt, un revolt ens acara al freu. En primer terme veim es Calafats. Però no tots: l’escull Negat i en Carnisser, per exemple, romanen sotaiguats a poca fondària i impedeixen la navegació. Adesiara, un trenc de l’aigua o una borra d’escuma els delata. Els pinars que deixam enrere contrasten amb els vessants desarborats que voregen bona part del camí. Pendents pronunciats on la garriga s’aferra a la roca i s’arrodoneix per resistir l’embat del vent. Els coixins espinosos de socarrell atapeeixen tot el litoral de l’illa. A mesura que ens acostam al cap, el cel s’espesseix de gavines. A l’època de cria, travessam el seu territori i això provoca una cridadissa que se sobreposa a la remor de la mar. Les veim ben a prop: els ulls, el bec i les potes de color groc llueixen sobre el plomatge blanc, molt pur al ventre i cendrós al dors. La gavina de mantell blau, que també li deien: un nom polit per a una au que ha perdut l’aura, com tot el que prolifera amb desmesura. L’ha guanyada, en canvi, la gavina de bec vermell o gavina d’Audouin, que s’ha vist desplaçada per la seva congènere, encara que avui es recupera visiblement.
Sa Dragonera encara guarda secrets per descobrir. Les illes són un món a part, sovint simplificat. Per això són considerades els millors laboratoris naturals per estudiar l’evolució animal. També ho són per estudiar les relacions ecològiques entre els animals i les plantes. L’estudi de les interaccions ecològiques entre els habitants de les illes sembla més fàcil de realitzar que als continents. Recentment, s’han estudiat espècies que difícilment podrem veure però que formen part essencial dels ecosistemes de l’illa: les ratapinyades. Habitants seculars de la coves, actualment viuen en indrets poc freqüentats, com les escletxes dels roquissars. A sa Dragonera, se n’han detectat sis espècies diferents. La més abundant és la ratapinyada de coa llarga, que té una distribució més o manco regular per tota l’illa, excepte als llocs on la densitat de gavines és molt alta. L’existència de construccions com les cases i els fars permet la presència d’espècies adaptades als ambients humanitzats, com la ratapinyada comuna. La més gran diversitat d’aquests mamífers s’ha detectat a la zona de tramuntana. El nord-est de l’illa és el lloc de cria més probable del virot i de la baldritxa, les poblacions dels quals encara són poc conegudes, però importants des del punt de vista de la conservació de la natura.
El far de Tramuntana està situat a dos quilòmetres del port a una altura de 65 metres sobre el nivell de la mar i l’abast de la llum és de 14 milles. L’edifici és de planta quadrangular, aixecat sobre una excavació a la roca calcària. Les parets són de pedra viva amb les cantonades i les rebranques de les finestres de marès. L’interior de l’edifici va ser restaurat l’any 2003. S’enderrocaren les parets mitjaneres que separaven les cambres de l’habitatge dels torrers per deixar una sala única d’acollida als visitants. L’exposició actual, «En els camins de la mar», completa la informació sobre el parc natural de sa Dragonera del centre de recepció. Es tracta d’una visió de l’illa com a lloc de pas en les rutes marítimes cap a la Península, amb tot el que això implica des del punt de vista geogràfic, històric i humà.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

Itinerari del far Vell

Dificultad:Mitja/Alta
Recomendaciones:Dalt del cim de na Pòpia, no us acosteu als penyals i teniu en compte que el far Vell és en runes

Color:   

Cada deu passes pujau un metre: des del nivell de la mar fins al punt més alt de l'illa. A l'estiu protegiu-vos del sol i anau ben proveïts d'aigua. Dalt del cim de na Pòpia, no us acosteu als penyals i teniu en compte que el far Vell està en runes. Tanmateix, és una excursió que no us decebrà.

Etapas

Sortim des Lledó cap al far des Llebeig. A quatrecents metres ens trobam l’indicador del coll Roig i del far Vell. Travessam el portell des Tancat i ens internam per antigues marjades avui menjades per la garriga, entre algunes mates i ullastres que s’han fet bons dins aquesta terra. Aquí s’hi conrava una mica d’hort, alguns fruiters —pomeres, cirerers, ametllers, oliveres—, i uns quartons d’ordi o de civada per a les ovelles, que també aprofitaven la pastura natural de la garriga. La caseta des Tancat ha estat restaurada i té una porxada que serveix d’aixopluc a l’hivern o de zona d’ombra a l’estiu. És un bon lloc per aturar-se a berenar. Ens protegeix, a més de la casa, la presència simbòlica de la paret des Tancat, feta de pedra en sec amb la carena pintada pels líquens i per les dejeccions de les gavines, que, en l’època de cria, l’empren com a talaia, una cada vint metres, com els sentinelles a la seva fortalesa. Des des Tancat, el camí de na Pòpia —que va ser restaurat l’any 2005— puja fins al coll Roig, on podem observar la costa nord de Mallorca i els penya-segats de sa Dragonera. Més endavant, més o menys a la meitat del recorregut, arribam al tram més pla de tot el camí. En aquest indret comença el torrentó des Garrots. La vegetació de l’illa es refà lentament de l’antiga explotació tradicional, especialment intensa en els comellars; uns vells ullastres ombregen el camí.
Als penyals de tramuntana s’hi conserven protegits, gràcies a la inaccessibilitat del paratge, dos arbusts que antigament devien ser-hi més abundants, el garballó i el boix. Tant l’un com l’altre eren molt apreciats en la petita indústria manufacturera. El garballó —que també podeu veure just devora les cases des Lledó— s’usava per a l’obra de palma: graneres, senalles, paneres, ventadors... El cor tendre de la soca era comestible i els exemplars de sa Dragonera eren de mida considerable, com ens indica la crònica de fra Pere Marsili de principi del segle XIV: “No ha neguna cosa de fruyts, ni de terra alscunas cosas naxents, sinó solament rayls de palmna fada, las quals en cathalanesch apeylam bargueyons, e d’aquests ha sobremanera molt beyls e grossos e saborosos, que semblants no’n són atrobats en las ylas balears...” Però la vegetació més pròpia dels espadats són: la violeta de penyal, de la família de les lleguminoses, amb les flors grogues i oloroses —una aroma dolça, afruitada i fugissera—; la maçanella, amb les fulles finament vellutades d’un gris platejat i les flors reunides en capítols d’un groc molt viu (quan s’assequen es dauren i agafen la consistència d’un paper de seda envellit), i l’escabiosa (o col de penya) amb els capítols florals llargament pedunculats, abundants, amb flors vistoses, blaves o un poc rosades.
Els penyals són també l’àmbit de les aus i l’ampit des del qual podem contemplar-les gairebé cara a cara. Els corrents d’aire ascendents que s’hi formen ens permeten apreciar l’espectacle sempre canviant del seu vol: el planeig, les acrobàcies, els jocs en l’aire de gavines i falcons, tan diferents en tot. El Falco eleonorae (o també falcó de la reina) és una au amb una capacitat prodigiosa per al vol. Habita els penyals de sa Dragonera, on arriba procedent de Madagascar i l’Àfrica oriental. Cria durant la tardor, coincidint amb l’arribada dels petits ocells migratoris, dels quals s’alimenta preferentment durant aquesta època. En canvi, durant l’estiu caça insectes al vol, fent piruetes dificilíssimes, atrapant-los amb les arpes. La silueta negra i bellugadissa del falcó de la reina no es pot confondre amb la del corb —les ales més rodones, el vol més pausat—, que també es veu a vegades per sa Dragonera.
La farola vella de na Pòpia o, més breu, el far Vell, és un dels fars més antics de les Illes Balears. Es va construir l’any 1851 damunt l’emplaçament d’una antiga torre de defensa, que va començar a ser esbucada el dia 16 de setembre de 1850. És un far singular per moltes raons: per l’altura on es troba, damunt el cingle de na Guinavera, al caire d’un penyal aplomat de 352 metres; per la bellesa arquitectònica de l’edifici, encaixat en la roca, esglaonat seguint els desnivells del terreny i amb un camí sostingut per marjades de pedra en sec; pel fet d’estar situat en un paisatge excepcional, una illa especialment valuosa des del punt de vista ecològic, que avui és Parc Natural, i, finalment, per la seva curta història, ja que l’any 1910 va ser substituït pels fars de Tramuntana i des Llebeig a causa que molts de dies, especialment durant l’hivern, el far es feia invisible, immers en les masses de núvols que es concentren al cim de na Pòpia. Tot plegat el fa un dels fars més emblemàtics de les Illes Balears i segurament un dels que més literatura ha generat. Potser és el far al qual millor escau aquesta sentència de Predrag Matvejevic del seu Breviari mediterrani: «Els fars són un tipus particular de temples mediterranis...»

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

Accés al Parc

Com es pot arribar al parc?

El parc és un illot separat de Mallorca per un freu, braç de mar, d’entre 800 i 1500 metres de distància. Per tant, només s’hi pot arribar amb embarcació, ja sigui particular o turística.

Quantes entrades hi ha al parc?

El moll de Cala en Lledó és l’únic punt d'accés des del litoral als itineraris de l’interior de l’illa.

També es permet el desembarc a Cala Cuco i Cala Llebeig

En casos d’emergència marítima es pot accedir a qualsevol altra cala o refugi que ofereixi el litoral de l’illa.

Quin és el port o moll més proper al parc?

Sant Elm és el moll de la costa mallorquina més proper i des d’on surten les úniques embarcacions turístiques que hi fan transport regular i exclusiu.

Com es pot arribar fins a Sant Elm?

Des de Palma s’hi accedeix per l´autopista-ctra Ma-1 direcció Andratx-Port d’Andratx, s’agafa el desviament (Ma-1050) cap a s´Arracó, i finalment la carretera Ma-1030 fins a Sant Elm.

Es pot arribar a Sant Elm en transport públic?

Amb transport públic, podeu arribar amb la línia de bus 100 (Palma-Andratx-Sant Elm). Consultau horaris a https://www.tib.org/es/web/ctm/autobus/linia/100

A banda de Sant Elm hi han embarcacions que hi accedeixin des d’altres ports?

Sí. Hi podeu accedir amb altres embarcacions que vénen des de Peguera, Camp de Mar i Santa Ponça i que fan una aturada d’una hora al parc.

Si es vé amb embarcació particular on es pot desembarcar?

Únicament es permet el desembarc al moll de Cala en Lledó, on no hi poden quedar embarcacions atracades. Aquestes han de romandre fondejades a un mínim de 50 metres de la costa,  respectant sa normativa vigent de protecció de les praderies de posidònia. 

Els visitants s’han d’aturar al centre d’informació per comunicar el nombre de visitants, procedència i objecte de la visita, i atendre les indicacions dels informadors.

Els grups que superin les 10 persones han de disposar autorització prèvia de la direcció del parc.

L’accés al parc és lliure i gratuït?

Sí, l’accés al parc és lliure i gratuït, excepte la taxa que paguen les embarcacions turístiques per a cada client que desembarquen.

Però l’accés està limitat a les hores que el parc està vigilat. Una barrera al costat del centre d’informació indica si el parc està obert o tancat.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

Accesibilitat

En cas de mobilitat reduïda es pot visitar el parc?

No és aconsellable. Ni els itineraris, ni les instal·lacions d’ús públic (banys, centres d’informació i interpretació) estan adaptades per a persones amb mobilitat reduïda i en cap cas per aquelles que vagin en cadira de rodes. Tampoc hi estan les embarcacions que fan els trajectes regulars.

En tot cas i depenent del grau de limitació s’hi pot accedir amb ajuda.

És còmode i segura la marxa sobre el trespol dels itineraris?

El trespol de tots els itineraris, a  excepció de l’itinerari 3 del far de Llebeig que està asfaltat, és poc còmode per l’orografia del terreny i pel seu trespol pedregós i irregular.

S’ha de dur calçat còmode, esportives o botes, que asseguri els turmells.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

Serveis

On puc sol·licitar informació del parc?

Al Centre d’Informació del Parc (de maig a octubre): Correu electrònic: parc.sadragonera@gmail.com.

A l’Oficina del Parc del Consell de Mallorca: C/ del General Riera, 111 Palma; Tel. 971 17 37 00; Correu electrònic: parcdragonera@conselldemallorca.net.

Al Departament d’Espais Naturals d’IBANAT (CAIB): C/ del Gremi de Corredors, 10 1r. Polígon de Son Rossinyol Palma; Tel. 971 177639

Disposa el parc de centre/s d’informació i/o interpretació?

Sí. A Cala en Lledó hi ha el centre d’Informació i Interpretació del parc, on el visitant trobarà una exposició centrada en la història del parc i el seu patrimoni natural i cultural.

HI ha una altre centre d’interpretació al far de Tramuntana sobre la vida als fars “Els camins de la mar”. Podeu demanar permís al centre d’informació en el mateix moment de la visita pero l’accés està subjecte a què hi hagi disponibilitat.

Hi ha banys públics?

Sí. Estan situats a Cala en Lledó al costat dels altres edificis. No estan adaptats a persones amb mobilitat reduïda.

Hi ha servei de bar o màquines expenedores de snacks o begudes?

No. El parc no disposa de cafeteria ni de màquina expenedora de snacks o begudes.

L’única forma d’aconseguir beguda un pic esteis a sa Dragonera és adquirint-la directament a les embarcacions turístiques que fan el trajecte a l’illa.

L’aigua de l’aixeta dels banys públics no és apte per al consum.

El parc disposa d’una àrea de pícnics?

Sí. Al parc hi ha una zona amb taules i bancs de fusta a 5 minuts de Cala en Lledó, seguint l’itinerari 1 de na Miranda, pensada per a àpats senzills i tranquils dels visitants.

Hi ha papereres per a tirar el fems?

No hi ha cap paperera, ni servei de recollida de fems. Per tant, els residus que es generen s’han de tornar cap a Mallorca.

Hi han accessos a zones de bany?

Sí. Cala en Lledó és l’única zona accesible des de terra per al bany. S’ha prevenir que no hi hagi grumers.

De tota manera, amb embarcació pròpia es pot accedir també a cala Cucó i Cala Llebeig, únicament a la cala.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

Servei de visites escolars

Es pot fer la visita amb un grup escolar?

Sí. El parc disposa d'una oferta educativa per a alumnes de totes les edats que s'estén durant tots els dies lectius del curs escolar. Les visites s'han de concertar amb una antelació mínima de 7 dies al telèfon 971 17 37 00.

Podem fer la visita escolar pel nostre compte, és a dir, sense l'equip d'educació del parc?

Sí. Però requereix d’una autorització del parc que es pot tramitar telemàticament al correu parcdragonera@conselldemallorca.net on cal que indiqueu la data, les característiques del grup, l'hora d'arribada i sortida i les dades de contacte de la persona responsable.

Quin preu tenen les activitats escolars?

Els itineraris guiats amb l'equip d'educació són gratuïts. El transport fins el parc és a càrrec del centre educatiu.

Quin horari tenen les activitats escolars?

De manera general, les activitats es fan entre les 10 i les 14h.

Quants alumnes poden venir a la visita?

La mida del grup escolar, amb els alumnes i professors, no pot excedir de 70.

Quants adults han d’acompanyar al grup escolar?

Hi ha d’haver la presència d’un adult per cada 20 alumnes.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

Cas Garriguer. Casa d'estades científiques

Qui pot fer servir les instal·lacions de la Casa d’Estades Científiques de Cas Garriguer?

Tan sols els investigadors, els professionals o les associacions no lucratives que facin estudis, treballs o voluntariat al parc.

Quina capacitat té aquest refugi d’ús restringit?

Té una capacitat per a 9 o 10 persones.

Quins serveis ofereix?

Disposa de dues habitacions amb dues lliteres dobles cadascuna, un sofà-llit al menjador, un bany amb aigua calenta i una sala-menjador, cuina equipada i gelera de gas.

Com es pot fer la reserva?

Escriviu un email a parcdragonera@conselldemallorca.net, explicant el projecte a desenvolupar i la direcció del parc avaluarà la vostra sol·licitud.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

Cova del Vell marí

Per què trobam una cova anomenada “cova del vell marí”?

Perquè, temps enrera, era el cau d’un exemplar de foca mediterrània Monachus monachus, popularment coneguda a Mallorca amb el nom de vell marí.

El vell marí, és una foca que habita des de la Mediterrània oriental fins la costa atlàntica del Sahara i que es troba en perill crític d’extinció. Al món només queden vius uns pocs centenars d’exemplars.

Fins a l’arribada del turisme (anys cinquanta i seixanta) i l’ocupació de les platges on criaven, era freqüent a tot arreu de la costa balear. Aquest fet i la persecució per part dels pescadors, per espatllar-lis les arts de pesca, provocà que aquestes es refugiassin en coves allunyades de les zones més humanitzades, com sa Dragonera.

El darrer avistament a Mallorca i sa Dragonera d’un exemplar divagant fou al 2008, després de 50 anys d’absència.

 

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

Itineraris

Estan senyalitzats els itineraris i equipaments del parc?

Sí. Els quatre itineraris del parc estan senyalitzats seguint un codi de colors i números fàcils de seguir. El fulletó informatiu que és lliurat al centre d’informació conté informació bàsica del parc i un mapa amb les rutes igualment senyalitzat.

Quans itineraris hi ha?

El parc disposa de 4 itineraris, relativament bons de fer o de dificultat mitja-baixa, que comprenen un recorregut que va des de la mitja hora fins a les 3 hores. Permeten recórrer l’illa d’extrem a extrem, de llarg i de través. El punt d’inici de totes aquestes rutes el trobem passat el centre d’informació de cala Lledó. Els itineraris 3 i 4 gairebé no tenen zones d’ombra i per això és convenient evitar anar-hi els dies i les hores de manco calor.

L'itinerari 1 de na Miranda és l’únic circular, amb 2 km de recorregut que es fan en 30 minuts. El seu tram més elevat està escalonat. És l’únic itinerari apropiat per aquelles visites que no superen l’hora de durada. Permet un recorregut per les antigues zones de conreu que envolten Cala Lledó i que ara es recuperen per incrementar les zones d’aliments de les aus granívores migrants. En ell hi ha l’àrea de pícnic i un mirador sobre el Freu i la costa de Sant Elm.

L’itinerari 2 del far de Tramuntana, té 1758 metres d’anada i altres tants de tornada, un desnivell de 60 m alçada i es fa amb 1 hora. El trespol és irregular de terra batuda i pedregós. Ofereix vàries perspectives de gran bellesa cap als dos vessants de l’illa:

Guaitant a l’Est es pot veure el freu en tota la seva immensitat. Des del far de Tramuntana es pot aguaitar tota la vessant nord de la part més meridional de la Serra. D’altra banda, és molt interessant l’observació als penya segats de la cara Nord-oest per a poder veure les acrobàcies aèries dels falcons marins els mesos de tardor.

L’itinerari 3 del Far de Llebeig té 4.532 m de longitud als que se li han de sumar els mateixos de retorn. Assoleix els 110 m de desnivell i suposa unes dues hores i mitja d’excursió. És l’únic itinerari asfaltat i en tot el seu recorregut permet admirar la retallada costa del ponent mallorquí fins al Port d’Andratx. Els 110 m d’alçada del Far de Llebeig fan possible, els dies clars, entreveure Eivissa i Formentera al sud oest. En el seu recorregut podem desviar-nos cap a la talaia de Llebeig i admirar aquesta edificació històrica de finals del segle XVI, construïda per protegir la població de Mallorca dels freqüents atacs de pirates i corsaris.

L’itinerari 4 del Far de na Pòpia o del Far Vell és una altre itinerari d’anada i tornada de 4.840 metres de recorregut i 352 m de desnivell. En el seu recorregut tendrem l’oportunitat de contemplar les àrees de conreu des Tancat i tota la vegetació culminal del penyal.

Cal dur calçat amb reforç pels turmells i aigua abundant. Ofereix bones visuals sobre el penya segats de Tramuntana i és un bon lloc per observar-hi els falcons marins. Al cim trobam les runes de l’antic far de na Pòpia (un dels més antics de Mallorca), edificat sobre l’antiga torre de defensa de na Pòpia. Deixà de funcionar el 1910 en posar-se en funcionament els fars de Llebeig i Tramuntana que encara ara estan operatius.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

Normativa d'ús públic

S’ha de pagar per entrar al parc?

Sí. Si accediu mitjançant les embarcacions turístiques caldrà abonar una taxa d’1 euro que es cobra a les embarcacions. Estan absents del pagament les visites realitzades en dissabte pels residents a Mallorca, els menors de 14 anys o majors de 65 anys, els professionals que vinguin a treballar a l’illa i, prèvia autorització, les visites d’escolars, d’ONG i de caràcter cultural o esportiu, d’investigació o de voluntariat.

D’altra banda, si accediu amb embarcacions particulars estau exempts del seu pagament.

S’ha de demanar un permís de visita?

El permís de visita només és necessari per grups de més de 10 persones, la realització d’activitats d’investigació científica, la pernoctació, la circulació fora dels camins, la filmació o la fotografia professional. Aquest permís implica l’acceptació de les normes d’ús públic i pot ser retirat en cas d’incompliment. Es pot sol·licitar mitjançant correu electrònic a parcdragonera@conselldemallorca.net.

El permís de visita és gratuït i s’ha de sol·licitar amb un mínim de 7 dies d’antelació.

Es pot entrar al parc fora de l’horari de visita?

No. Per raons de seguretat les barreres del parc es tanquen en acabar l’horari de visita.

Què passa si tanquen el parc quan encara som a dins?

El parc es tanca per raons de conservació i seguretat. Si no has sortit d’hora dirigeix-te d’immediat a la sortida.

Es pot sortir dels itineraris senyalitzats?

No. No es pot sortir del camins.

Es pot fumar al parc?

No. Fumar no està permès en tot el parc, excepte a l’àrea del moll de cala Lledó.

Es pot fer foc?

No. Està prohibit encendre foc.

Es pot escoltar música?

No. S’ha de respectar el silenci. En tot cas, si voleu escoltar música heu de dur auriculars.

Puc agafar éssers vius o minerals del parc?

No. No es permet recollir cap tipus de material, viu o inert. Ni tampoc es pot talar, amputar, matar o molestar cap exemplar animal o vegetal, ni extreure, rompre o recol·lectar minerals o fòssils, excepte per motius de gestió.

Es pot pescar al parc?

No. Des de terra, la recol·lecció d’organismes marins i la pesca de tot tipus està prohibida, tret de l’amarrament de les arts de pesca fixes de caràcter tradicional.

Es pot donar menjar als animals?

No. No està permès donar menjar a sargantanes ni altra fauna.

Hi puc accedir amb un ca?

No. Els animals domèstics no poden entrar. Tan sols està permès l'accés d’usuaris amb els seus cans pigalls.

Es pot acampar?

No. L’acampada està prohibida en tota l’extensió del parc

Puc fer volar un dron?

No. La normativa prohibeix el vol de qualsevol aparell en tota l’illa.

Puc venir a practicar esports, com ara córrer, ciclisme, nordic walking, hípica...?

No. Al parc està prohibida la pràctica d’esports distints de l’excursionisme.

El parc disposa de zona de fondeig/camp de boies?

No. No hi ha camp de boies.

Puc accedir al Pantaleu?

No. Per raons de conservació,el desembarcament no autoritzat en aquest illot està prohibit.

Està permesa la navegació a l’àrea marina d’influència de sa Dragonera?

Sí.La navegació es permet a més de 50 metres de la costa de l’illot.

Les aproximacions a les tres cales on s’autoritza l’accés han de ser perpendiculars a la línia de costa i en l’únic objecte de desembarcar els passatgers.

Està permès la pràctica del submarinisme en la reserva marina des freu de sa Dragonera?

Sí,

El submarinisme en àpnea és permès en tota la seva extensió.

El submarinisme amb botelles requereix de permís individual o col·lectiu lliurat per l’òrgan competent.

Està permesa la pesca a l’àrea marina d’influència del parc de sa Dragonera?

Sí seguint les regulacions establertes per a la Reserva Marina des Freu de sa Dragonera (en el Decret 62/2016 de 7 d’Octubre) i la Reserva Marina d’interés pesquer de sa Dragonera que en regula els usos de les aigües exteriors (en l’Ordre APA/1024/2020 de 27 d’Octubre).

Si es disposa d’una embarcació de transport col·lectiu puc desembarcar els clients a la Cala?

Les embarcacions de transport col·lectiu amb finalitats lucratives estan subjectes a unes autoritzacions condicionades, emeses per la direcció i l’autoritat de gestió del parc i han d’abonar una taxa d’entrada al parc per tot visitant desembarcat d’entre 14 a 65 anys.

Es pot fer la visita amb un grup organitzat? Quines dimensions màximes pot tenir?

Sí.

Els grups no poden ser de més de 70 persones i s’ha de demanar autorització a través del correu parcdragonera@conselldemallorca.net, amb una antelació mínima de 7 dies.

Han d’anar acompanyats d’un guia per cada 35 persones.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

Recomenacions

Quins són els millors moments de l’any per a visitar el parc?

Els mesos no estivals solen ser els més recomanables per venir d’excursió, ja que els itineraris més llargs, Far de Llebeig i de na Pòpia, pràcticament no disposen de zones d’ombra.

Si el que voleu és venir a observar les aus, les temporades de primavera i tardor, especialment els mesos d’abril i octubre, coincideixen amb el punt àlgid de les migracions d’aucells.

Què hem de dur per a tenir una visita satisfactòria?

Si les condicions meteorològiques són favorables és suficient que duguis calçat còmode que asseguri els turmells, gorra o capell, protector solar,crema o loció contra picades de grumers,aigua suficient i menjar.

També són de molta utilitat els prismàtics, la càmera fotogràfica i la careta de busseig.

Què hem de tenir en compte si volem nedar a la cala?

La platja de Lledó, és una cala petita, amb les seves aigües cristal·lines que permet observar la riquesa del seu fons marí, peixos i altres invertebrats aquàtics entre les praderies de posidònia. És per això, que és convenient dur caretes de busseig si és vol gaudir d’aquesta vida submarina.

D’altra banda, hem d’anar alerta amb qualcuns invertebrats com les anèmones o els grumers. Per això és bo portar cremes o locions contra aquestes picades.

És aconsellable nedar al voltant de l’illa Dragonera?

No. Per raons de seguretat no és aconsellable sortir de la zona de bany protegida pel dic del moll i Punta Lladó.

És aconsellable anar al parc en caiac o canoa des de Mallorca?

No, A no ser que siguis un navegador experimentat i/o les condicions de navegació siguin òptimes.

ESDEVENIMENTS

No event found!