PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

Aquest espai natural protegit compta amb una gran riquesa, ecològica, natural i paisatgística. Es tracta d’un sistema platja -duna on coexisteixen un nombre significatiu d’hàbitats, incloent importants praderies marines de Posidonia oceanica, cordons de dunes primàries davanteres, dunes estabilitzades, una important zona humida (es Salobrar de Campos), basses litorals, boscos de pins i savines que fixen les dunes més consolidades i, al nord i a la part central, camps de conreus i explotacions ramaderes.

El Parc compta amb 1.441,06 hectàrees terrestres i 2.327, 20 hectàrees marines. Dins l’àmbit marí del Parc es troben els illots de na Llarga, Illot Gros, Illot de sa Llova i Illa Gavina. L’àmbit marí del Parc se solapa amb la ZEC (Zona d’Especial Conservació) de l’arxipèlag de Cabrera.

El Parc natural està situat al sud-est de l’illa de Mallorca. En concret, correspon a l’àrea costanera i de zones humides (salobrars) que es troba entre el nucli urbà de sa Ràpita i la Colònia de Sant Jordi. Cap a l’interior, el Parc limita parcialment amb les carreteres Ma-6104 i Ma-6040.

 

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

Norma de creació: Llei 2/2017, de 27 de juny, de declaració del Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos (BOIB núm. 81, del 4 de juliol de 2017 . Llei 2/2017, de 27 de juny)

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

Els accessos al Parc són els següents: l'accés des de sa Ràpita, l'entrada per ses Covetes, l'accés per la Colònia de Sant Jordi, i finalment l'accés a la platja que hi ha des de l'aparcament de na Tirapel.

MAPA

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

  • Oficina de Gestió: C/ Manacor, 16. 07620 Campos. Telèfon 971 17 61 14. Horari: de dilluns a divendres de les 8 a les 15 h.

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

       
  •    
  • Límits

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

PARC NATURAL MARITIMOTERRESTRE ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS

Límits

Prueba

ESDEVENIMENTS

No event found!